Gmina Słomniki posiada 6 planów zagospodarowania przestrzennego, które łącznie pokrywają 100% powierzchni całej gminy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Słomniki:

Mapy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Słomniki udostępnione są w Systemie Informacji Przestrzennej (SIP):

System informacji przestrzennej