dzieci rowerach na ścieżce rowerowej

W czerwcu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”.

orkiestra przed świetlicą

W maju 2021 roku została podpisana umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu”.

Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K „Przestańsko – Kacice – Słomniki” w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”