nowa droga

Nowe drogi dojazdowe do pól wykonano w Niedźwiedziu i Smrokowie. Dzięki tym inwestycjom rolnicy oraz mieszkańcy tych miejscowości mają wygodny i bezpieczny dojazd do pół i do posesji.

W Smrokowie w ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszyw oraz nakładkę asfaltową na długości 562 m i szerokości 4,0 m–4,5 m. W Niedźwiedziu wykonano także podbudowę z kruszyw, a także nakładkę asfaltową na długości 470 m i szerokości 3,0 m. Wartość łączna inwestycji to 848 308,55 zł i została ona dofinansowana z budżetu Województwa Małopolskiego. Inwestycję wykonała firma Lider - Walkor sp. z o.o, Waganowice 2a.

  • droga rolnicza w Niedźwiedziu
  • droga rolnicza w Niedźwiedziu
  • droga rolnicza w Niedźwiedziu
  • droga rolnicza w Smrokowie
  • droga rolnicza w Smrokowie
  • droga rolnicza w Smrokowie