Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm, które prowadziły i prowadzą przeważającą działalność gospodarczą określoną odpowiednim kodem PKD, potwierdzoną wpisem do właściwego rejestru w jednej z branż: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu już lat wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, bezkosztowych sposobów minimalizacji ryzyk wypadkowych oraz zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.

Rok 2024 po raz kolejny otwiera przed nami nowe możliwości i  stawia przed nami nowe wyzwania. Program Działaj Lokalnie daje nam taką możliwość i zapewnia wsparcie. Jeśli chcesz zrobić coś dla siebie i innych to masz ku temu idealną okazję.

Szanowni Państwo, od 9 kwietnia br. do 9 czerwca br. rozpocznie się remont elewacji budynku, w który mieści się m.in Urząd Miejski w Słomnikach. W związku z powyższym pojawią się utrudnienia w korzystaniu z parkingu, dróg dojazdowych i placów manewrowych wokół budynku Urzędu. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

W okresie wakacji 2024 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie:

Burmistrz Gminy Słomniki OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony NA DZIERŻAWĘ.

W nocy z 21 na 22 marca br. na terenie dzielnicy Nowa Huta w Krakowie, odnotowano zaginięcie  aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Urządzenie to widoczne jest na poniższym zdjęciu. Waży około 6-8 kg, ma około 30 cm długości, 20 cm wysokości i 15 cm szerokości.

Burmistrz Gminy Słomniki Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapraszają na szkolenie:Szkolenie dla rolników: "Nowe zasady pozyskiwania dopłat dla rolników w 2024 roku - ekoschematy".

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (teleopiekę i telemedycynę), które umożliwią tym osobom dłuższe i bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz realizacja działań w zakresie opieki wytchnieniowej.

W dniu 21 marca 2024 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Podkategorie