Okres wakacyjny to dla jednych czas wypoczynku dla innych ciężkiej pracy. Zadbaj, aby tegoroczne żniwa były dla Ciebie i Twojej rodziny bezpieczne!

Informacja o wolnych miejscach pracy/stanowiskach aktualne na dzień 10.07.2024 r.

herb gminy słomniki archanioł Michał

Urząd Miejski w Słomnikach poszukuje stażysty do pracy na stanowisku pracownik biurowy, osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 388 11 02, wew. 106. Czekamy na zgłoszenia!Staż organizowany i finansowany przez Urząd Pracy.

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego zaprasza do przetestowania nowego rozwiązania jakim jest stypendium adaptacyjne – start w zatrudnienie oferowanego w ramach projektu pilotażowego pod nazwą „Ekspres Praca” Punkt Aktywizacji i Treningu dla osób młodych.

W ramach projektu Easy Energy Efficency solutions for public buildings and small companies in the BSR, realizowanym wraz z Stowarzyszeniem Otulina Podkrakowska, przedstawiciele naszej gminy 13 czerwca 2024r. wzięli udział w kolejnym spotkaniu projektowym.

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551),

ZapraszaMy na pierwszą z czterech tegorocznych konferencji regionalnych z cyklu Innowacyjna Małopolska. Już 20 czerwca (czwartek) w siedzibie firmy Amplus w Prandocinie - Iły będziemy rozmawiać o innowacjach w rolnictwie i zachodzących w tym sektorze przemianach technologicznych związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i robotyki.

Informacja o Wolnych Stanowiskach Pracy w ramach Powiatowo-miejskiej wymiany ofert pracy, na dzień 10.06.2024 r.

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2024 roku przedłużają trzy stopnie alarmowe:

herb gminy słomniki archanioł Michał

Publikujemy Raport o stanie Gminy Słomniki za rok 2023. Będzie on rozpatrywany przez Radę Miejską w Słomnikach podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Słomnikach. W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2024, poz. 609 ze zm.) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady (Urząd Miejski w Słomnikach, pok. nr 29, tel. 123881102, wew. 129) pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Podkategorie